Stockholms skorstenstjänst AB

Så här fungerar skorstenen

Skorstenens uppgift är att släppa ut rök. Eftersom röken är varm så stiger den uppåt. De flesta skorstenar har flera kanaler för rökgaser och ventilation.
När man inte eldar kommer kalluft in uppifrån och man bör då ha ett spjäll som hindrar detta sk. kallras. När man eldar stiger den varma röken uppåt och kall luft kommer nerifrån och skapar ett undertryck som ger draget. Undertrycket i en rökkanal ökar med temperaturskillnaden mellan den varma rökgasen i kanalen och den kallare luften utanför. För att få bra drag i en skorsten bör utsläppet ske minst 1 m över nocken. Olika typer av eldstäder behöver också sin speciella skorsten och särskilda kanalstorlek. En vedkamin behöver större kanalarea på grund av att vatteninnehållet i veden förångas och tar mer plats än vanlig rök. Vinklar och kanter i skorstenen försämrar draget och den bästa skorstenen är rak och helst rund. Sämre är de rektangulära kanalerna som är mest vanliga i äldre skorstenar.

 

Om Sotning

 

Gamla skorstenar

Är skorstenen i dåligt skick är vi specialister på reparation av trasiga delar samt tätning av rökkanaler. Skador i rökgaskanaler gör skorstenen otät och den blir underkänd av sotare och får eldningsförbud. Vi åtgärdar frostskador, trasiga tegelstenar och dåliga fogar men vi murar också om delar eller hela skorstenen vid behov. Inre skador i skorstenskanalerna , som gör de otäta , åtgärdar vi med glidgjutning eller med montering av rostfria insatsrör .

Elda rätt

Många som har gamla eldstäder är osäkra på hur man eldar i dem. Felaktig eldning leder inte bara till förstörda eldstäder och skorstenar utan även till utsläpp av giftiga rökgaser. Det är viktigt att lära sig hur eldstaden (köksspisen, kakelugnen, bakugnen, kaminen etc ) är konstruerad och vad som är rätt eldningsteknik. Använd också rätt ved och sota regelbundet.

 

Elda rätt i braskamin (DinSäkerhet.se)

Otät skorsten

Med tiden uppstår det skador och slitage inne i skorstenen som gör rökkanaler otäta. En otät rökkanal blir underkänd av sotare och man får eldningsförbud.
Vi är specialister på att täta otäta skorstenar och vi reparerar skorstenskanaler med typgodkänd tätningsmassa, keramiskt bruk, som appliceras medelst glidgjutning.
Tätning av rökkanaler görs också med insatsrör (slang) som med fördel monteras i murade skorstenskanaler som inte är lämpliga att täta med glidgjutning. Det kan vara svaga mellanväggar eller skorstenskanaler dåliga på annat sätt. Oavsett metod ger vi 10 års garanti på material och arbete.

Dåligt drag i skorstenen

Skorstenens funktion bygger på att det uppstår ett undertryck i rökkanalen på grund av värmen.
När varma gaser stiger uppåt fyller kallare luft på nerifrån och ett s.k. drag uppstår. Sprickor eller andra otätheter orsakar tjuvdrag som försämrar draget. Likaså skorstenens inre form med hörn och vinklar. Draget i skorstenen förbättras betydligt när rökkanaler jämnas ut med tätningsmassa.

På skorstenen kan också monteras ett tillbehör - en sk. ventilator, som drivs av vinden och förbättrar draget i rök- och ventilationskanaler. Problem med kallras elimineras.
Ventilatorn hindrar också regn att tränga in i kanalerna och eliminerar därigenom fuktproblem.

Ryker det in i öppna spisen? Tänk på att det är viktigt att det finns ordentligt med tilluft. Öppna ett fönster eller friskluftsventil i rummet.
Börja eldningen med att värma upp rökgaskanalen genom att först elda lite tidningspapper. Tänd brasan med grov ved nederst och tunnare uppåt. För att underlätta för luften att cirkulera kring vedträna kan man använda ett gjutjärnsgaller på fötter (s.k. vedgaller),så kommer brasan lite högre med luft under. Det hjälper också att montera ett skydd överst för att minska eldstadsöppningen, då hittar röken rätt till rökkanalen och det ryker inte in. Dåligt drag i skorstenen kan ha många olika orsaker.
Vi hjälper till att identifiera och lösa alla typer av skorstensproblem!

Eldningsförbud

Eldningsförbud är helt enkelt förbud att använda en eldstad och sådant utfärdas av sotare om han bedömer att brandrisken i en skorsten eller eldstad är för stor eller att det finns risk för läckage av brandgaser till intillliggande utrymmen.

Innan man börjar elda i kakelugnar eller eldstäder som inte använts på länge måste man först besiktiga dem och provtrycka skorstenenskanalen. Ett vanligt skäl till eldningsförbud är att skorstenen är otät mellan skiljeväggarna, d.v.s det läcker rökgaser från rökkanalen till andra kanaler eller från skorstenens yttre väggar. Detta åtgärdas genom tätning av kanalväggarna.

En kakelugn som inte eldats på tre år omfattas av eldningsförbud.
Vanligt är att det är otätt mellan kakelugnen och murstocken men anledningen till plombering och eldningsförbud kan också vara en otät rökgaskanal. Vi reparerar kakelugnar som har eldningsförbud. Att renovera en kakelugn innebär - tätning av fogar, lagning av eldstaden med eldfast tegel och lerbruk samt tätning av rökkanaler.