Stockholms skorstenstjänst AB

Skorstensrenovering och skorstenstätning

Vi är skorstenshantverkare i Stockholm och har mångårig erfarenhet av skorstensrenovering. Vi har kompetens att renovera skorstenens yttre men också de inre delarna, t.ex. otäta rökgaskanaler.

Yttre skador på skorstenen

Skador på skorsten kan vara av olika slag. Yttre skador på skorstenen ovan nock kan vara lösa fogar och frostsprängda tegel. Är skorstenen i mycket dåligt skick kan man behöva riva den ner till nocken och bygga upp en helt ny.

Inre skador på skorstenen

Invändigt kan fogar mellan stenar vara trasiga eller tegel gått sönder som orsakar läckage mellan kanaler. I det fallet tätas kanalerna med keramisk massa eller med olika typer av insatsrör, som är en lämplig metod bland annat vid oljeeldning eller då rökgaserna håller en låg temperatur, med risk för kondens.

 

Montering av syrafast rostfri slang

Undersökning och besiktning

Först gör vi en grundlig undersökning av hela systemet - eldstäder och rökkanaler samt ventilationsvägar. Vi besiktigar befintlig murstock ut- och invändigt. Vi använder videokamera med inspelning för att undersöka rökkanaler och dolda utrymmen i din skorsten. Provtryckning sker för att upptäcka läckage.

Förslag till åtgärder och kundens godkännande

Tillsammans med kunden och utifrån de behov som finns ger vi förslag på bästa åtgärder för att få optimal lösning på problemen. Fakturering sker först efter kundens godkännande och erhållande av godkänt sotarprotokoll.